KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
Kişisel Verilen Korunması Hakkında 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Albireo Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti olarak "Veri Sorumlusu" sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Albireo Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti  tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Kişisel Verileriniz Albireo Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti'ne ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve çalışmalarımızı geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir. Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan firmamıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen tüm şahıslar; · Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,· İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,· Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,· Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,· İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,· Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.********** Eğer 18 yaşından küçükseniz formu yasal ebeveyniniz sizin adınıza doldurmalıdır.